İngiltere Ziyaretçi Öğrenci Vizesi

1.ZİYARETÇİ ÖĞRENCİ VİZESİ

6 ay veya daha kısa süreli kurslarda öğrenim görmek amacıyla İngiltere’ye gelen kısa dönemli öğrenciler bu vizeye tabi tutulurlar. Öğrenci/Ziyaretçi vizesi 6 aylık olup bu 6 aylık sürede öğrenci Haftalık 10 saatlik çalışma imkânından yararlanamayacak ve vize süresi dolduğu zaman vizesini İngiltere de uzatamayacaktır. Bu vizeyi alan öğrenci vizesini ancak kendi ülkesine dönüp uzatabilme imkânına sahip olacaktır.

Ziyaretçi öğrenci vizesi maksimum 6 aya kadar katılınabilecek programlar için gerekli olan vize tipidir. Bu vize maksimum 6 aya kadar verilir ve uzatılamaz. Bu vize tipinde öğrencilerin çalışma izni bulunmamaktadır. Bu vizeye 2 haftadan itibaren 6 aya kadar eğitim almak isteyen, eğitim programı bitince başka bir programa katılmak istemeyen öğrenciler başvurabilirler.

Ziyaretçi öğrenci vizesi için hazırlanması gereken belgeler : (Kısa süreli Vize)

1)      VAF1D Başvuru Formu (On-line olarak doldurulacak Visit- Special VisitorType – Student Visitor, up to 6 months)
2)      En az 1 yıl geçerli pasaport. (Yeni pasaport başvuruları 4 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanınızın aslı ile birlikte ikamet ettiğiniz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Pasaport başvuruları ile ilgili detaylı bilgi için www.iem.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.)
3)      Varsa eski pasaportlarınız
4)      2 adet beyaz fonlu 45 mm X 35 mm ölçüsünde son 3 ay içinde çekilmiş arkası beyaz fonlu vesikalık fotoğraf.
5)      Vize Başvuru Ücreti
6)      Eğitim alacağınız kuruluştan kabul mektubu ( acceptance Letter) ; kabul mektubunuzda CAS Numarası, programın haftalık ders saati, başlangıç ve bitiş tarihleri, konaklama bilgileri, okul + konaklama ücreti ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
a)      Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b)      Kalacağınız yerin detayları ve ücreti
c)       Haftada kaç saat ders göreceğiniz
d)      Kursun başlama ve bitiş tarihleri
7)      ALL STUDY tarafından konsolosluğa hitaben yazılacak öğrenci vizesi talep referansı.
8)      Yurtdışında ki eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren banka mektubu ve banka hesap cüzdanı fotokopileri.

İngiltere vizesi koşulları gereğince Londra’ da eğitime gidecek bir öğrenci aylık 1265gbp, Londra dışındaki şehirler için 1015gbp olarak belirlenmiştir. Vize başvuru esnasında kalmayı hedeflediginiz her ay için belirtilen bu rakamların siz veya 1.derecede aile yakınlarınızın hesabında olması bir zorunluluktur.

Banka Mektup örneği ALL STUDY danışmanınız tarafından teslim edilecektir.
9)      Banka hesabı aile bireylerinizden birine ait ise Sponsorunuzun bu evrakları hazırlayacaktır.
10)   Eğer Sponsorunuz var ise imzalı Sponsorluk Belgesi. Evrak örneği ALS STUDY danışmanınız tarafından verilecektir.
11)   Çalışanlar için; eğitim süreleri boyunca işyerlerinden izinli olacaklarını belirten şirket yazısı ve beraber maaş bordroları.
12)   Şirket sahipleri için Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi.
13)   En son okuduğunuz okula ait mezuniyet belgesi / diplomanız. Hala öğrenci olanlar için yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript.
14)   Varsa devam ettiğiniz özel İngilizce kurs sertifikaları, var ise TOEFL/IELTS skorunuz.
15)   Evli iseniz evlenme cüzdanı
16)   Askerlik terhis / tecil belgesi
17)   Nüfus Kayıt Örneği
18)   Sabıka Kaydı
19)   Varsa gayrimenkullere ait tapular, araba ruhsatı ve kira gelirini gösteren belgeler
20)   Tüm Pasaportlarınızın işlem görmüş sayfalarının fotokopileri

İngilizce olarak hazırlanması gereken belgeler danışmanınız tarafından size bildirilecektir.